Survive Said The Prophet – S P I N E | Official Music Video

director YOSHIHITO KATO
model:CHIBAYUKA
camera KOTA WATANABE,YOSHIHITO KATO
special effects makeup&prosthetics makeup XU CHARA
3dcg&compositionYOSHIHITO KATO,TECKNOBU AOKI(yatsurugidamashii)
assistant ETO KENJI,OTONE
special thanks
SHOMA TANAKA,SHUKOU ITO,HIRARIO,RYO FUJITA,MAYU SAKURA,MEGUMI YASUDA

wardrobe provider:DR.DENIM / DR.MARTENS